شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی در راستای توسعه صنعت و افزایش عملکرد آزمایشگاهها ۸ طرح حمایتی را اجرایی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، برنامه‌هایی ملی برای افزایش کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در نظر گرفته است که اجرای آنها عملکرد مجموعه‌های فعال این حوزه را ارتقا می‌دهد.
این شبکه تلاش می کند در کنار تسهیل دسترسی مراکز آزمایشگاهی به مشاوران، تعمیرکاران و تامین کنندگان معتبر، حمایت‌های تشویقی متنوعی را نیز برای بهبود عملکرد آزمایشگاه‌ها ارائه دهد.
همچنین قرار است ۸ برنامه‌ حمایتی از سوی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در راستای توسعه عملکرد آزمایشگاهها اجرایی شود.
این برنامه های حمایتی شامل «تسهیل در دسترسی مراکز آزمایشگاهی به نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون»، «حمایت از تهیه و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی»، «حمایت از دریافت خدمات مشاوره بیمه و مالیات، توسعه بازار و مشاوره عمومی مدیریت» و «حمایت از تکمیل توانمندی مراکز عضو»«حمایت از آموزش کارشناسان آزمایشگاه»، «همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربه کارشناسان مراکز در قالب کارگروه‌های تخصصی»، «حمایت از نگهداری، کالیبراسیون، تعمیر و ارتقای تجهیزات» و «حمایت از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی» می شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source