بررسی‌های الگوی تغذیه‌ای زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یاسوج نشان داد که زنان باردار شرکت‌کننده در این مطالعه، از نظر میزان انرژی دریافتی و درشت‌مغذی‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی زنان که تغییرات فیزیولوژیکی و روانی متعددی را در آنها ایجاد می‌کند، دوران بارداری است. در این دوران جنین به سرعت رشد می‌کند و برای تکثیر سلول‌های خود به انواع مواد مغذی نیاز دارد. این مواد مغذی باید از طریق تغذیه مناسب مادر تامین شوند، به همین دلیل داشتن یک رژیم غذایی سالم و مناسب می‌تواند یک دوره بارداری و زایمان ایمن را تضمین کند. 
بر همین اساس؛ ارزیابی وضعیت تغذیه ای زنان باردار و کشف مشکلات تغذیه‌ای آن‌ها و مقابله با آن‌ها از جمله مواردی هستند، که سازمان بهداشت جهانی برای دوران بارداری در اولویت قرار داده است.
با توجه به اینکه الگوی تغذیه‌ای در هر منطقه، برگرفته از فرهنگ همان منطقه است و ممکن است با نقاط دیگر تفاوت‌هایی داشته باشد، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج الگوی تغذیه‌ای زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این مطالعه نشان داد که زنان باردار شرکت‌کننده در این مطالعه، از نظر میزان انرژی دریافتی و درشت‌مغذی‌ها در وضعیت نامطلوبی هستند؛ چرا که به غیر از گروه چربی‌ها، از دیگر گروه‌های غذایی بیشتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز مصرف می‌کنند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ با توجه به نتایج مطالعه حاضر، لازم است تا در خصوص درشت مغذی‌ها، ریز مغذی‌ها و مقادیر مورد نیاز آن‌ها در دوران بارداری، به تمامی زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی آموزش و اطلاعات کافی داده شود. زیرا اگرچه اکثر زنان باردار شرکت‌کننده در این مطالعه از نظر سطح تحصیلات، باسواد بودند؛ ولی این سواد شامل سواد تغذیه‌ای نمی‌شود. این مسئله ضرورت آموزش سواد تغذیه‌ای به زنان باردار را با هر سطح تحصیلات و درآمدی دوچندان می کند.
این محققان پیشنهاد می‌کنند تا در خصوص ریز مغذی‌ها و ویتامین‌هایی که دریافت آن‌ها از رژیم غذایی کمتر از میزان توصیه شده است، مکمل یاری لازم صورت گیرد تا از عوارض کمبود آن‌ها بر سلامت مادر و جنین جلوگیری شود. 
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر یاسوج در سال 1396» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و سید امید صالحی و یاسمن خزائی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.
انتهای پیام

source