رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بابیان اینکه از ۳روش با طرحهای فناورانه مشارکت می کنیم، گفت:تاکنون از ۴۸طرح به واسطه شتابدهنده ها و صندوقهای پژوهش و فناوری در قالب «همسرمایه گذاری» مشارکت کردیم.
علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، با بهره گیری از ظرفیت تمام نهادهای فعال در زیست بوم نوآوری و روش‌های تامین مالی نوین و اهرمی سازی منابع، نسبت به شکل دهی و حمایت از نظام تامین مالی نوآوری اقدام کرده است، گفت: در این دوره بیش از ۱۲,۶۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان در سراسر کشور ارائه کردیم.
وحدت با تاکید بر اینکه تلاش شده تا نسبت تسهیلات به سرمایه گذاری صندوق، علیرغم نوپا بودن مباحث سرمایه گذاری، متناسب با میانگین جهانی باشد، گفت: سرمایه گذاری به شدت وابسته به شرایط کلان اقتصادی، ثبات و فضای کسب و کار کشور است. در کشورهای توسعه یافته هم وام همچنان محرک اصلی برای حمایت دولتی محسوب می‌شود و این نسبت تسهیلات به سرمایه گذاری جسورانه در سازمان کسب و کارهای کوچک آمریکا ۱۲ و این نسبت در بانک توسعه کسب و کار کانادا ۲۵ است.
وی با تاکید بر اینکه به همین دلیل موضوع «هم سرمایه گذاری» را در این صندوق پایه ریزی کردیم، خاطرنشان کرد: در این مدل، طرح‌ها و ایده‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری از مسیر عاملان مجاز که در حال حاضر صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده‌های دانش بنیان هستند در قالب مشارکت در سود و زیان تامین مالی می‌شوند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: این صندوق طی دو سال گذشته پس از بازنگری و طراحی مدل‌ها، در ۴۸ طرح هم سرمایه گذاری مشارکت داشته است.
وی افزود: همچنین بر اساس آخرین اطلاعات موجود، صندوق نوآوری با ۱۹ صندوق پژوهش و فناوری به منظور هم سرمایه گذاری مشارکت داشته است.
وی با بیان اینکه در طرح «هم سرمایه گذاری» از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز توانستیم از بسیاری از طرح‌های فناورانه حمایت‌هایی به صورت مشارکتی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری ۱۹ صندوق پژوهش و فناوری، ۴۸ طرح مصوب شده که با خط اعتباری معادل ۶۲۵ میلیارد تومانی و در قالب طرح هم سرمایه گذاری با شرکتهای دانش بنیان مشارکت داشته باشیم.
وحدت با بیان اینکه یکی دیگر از روش‌های «هم سرمایه گذاری» شتابدهنده ها هستند، گفت: همچنین به واسطه حمایت از شتابدهنده ها و اختصاص خط اعتباری به آنها، توانستیم طرح هم سرمایه گذاری را اجرایی کنیم.
رئیس صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه با اختصاص خط اعتباری به شتابدهنده ها می‌توانیم از استارت آپها حمایت داشته باشیم، گفت: برای این منظور ۵۰۰ میلیون تومان برای هر تیم استارت آپی اختصاص داده ایم.
وی افزود: هر شتابدهنده می‌تواند به واسطه این حمایت از حداقل ۸ تیم (با اعتبار ۴ میلیارد تومان) حمایت کند. به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری شتاب دهنده ۲ واحد توسط صندوق سرمایه گذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه اکنون صندوق نوآوری و شکوفایی به ۴ شتاب دهنده مجاز متعهد است که تاکنون هم بیش از ۱۲ میلیارد تومان به آنها اعتبار اختصاص داده ایم، عنوان کرد: به مرور شتاب دهنده‌های دیگر هم به فهرست عوامل مجاز اضافه خواهند شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source