مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران» تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
به گزارش ایسنا، این همایش ۱۸ آبان ماه امسال از سوی گروه مطالعات علم و فناوری و مطالعات ارتباطات و فضای مجازی موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.
هدف از برگزاری دومین همایش «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران»، آسیب شناسی وضعیت روش‌های تحقیق در عرصه علوم اجتماعی کشور است. پرسش‌های اصلی همایش این است که روش‌های تحقیق در پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و آموزش دانشگاهی در علوم اجتماعی ایران در چه وضعیتی است؟ سنت‌های روشی چگونه مسائل اجتماعی ایران را خلق و سپس تبیین کرده‌اند؟ و روش تحقیق علوم اجتماعی در ایران با چه آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه است؟
بر این اساس در این همایش تلاش می‌شود محورهایی که جنبه‌های گوناگون وضعیت روش‌ و روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی ایران را واکاوی و آسیب‌شناسی می‌کنند، بازخوانی و تحلیل شوند.
«تحلیل انتقادی نسبت به وضعیت روش پژوهش در ایران»، «نسبت روش تحقیق و ماهیت موضوع در پژوهش ها و پایان‌نامه‌ها»، «مسئله آموزش روش تحقیق در آموزش عالی ایران»، «روش تحقیق در نظریه سازی و جایگاه نظریه در پژوهش‌های ایرانی»، «رویکردهای روشی در مطالعات دیجیتال؛ با توجه به وضعیت دیجیتالیزه ایران و انتقاد بر چگونگی کاربردشان در پژوهش‌های ایرانی» و «روش‌های جدید پژوهش و مسئله خلاقیت به‌مثابه امکانی برای فهم جامعه ایران»؛  از جمله محورهای مورد بررسی در این همایش است.
البته علاقه‌مندان می‌توانند در دیگر حوزه‌های نزدیک به این محورها هم مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ محققان تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت دارند، چکیده تفصیلی مقاله خود را در ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه و با ذکر منابع به نشانی پست الکترونیک همایش به نشانی Ravesh@iscs.ac.ir ارسال کنند.
انتهای پیام

source