بررسی‌های یک طرح تحقیقاتی نشان داد استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نابرابری در توزیع داروخانه‌ها را دارند.
به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین نابرابری‌ها در نظام سلامت، نابرابری در توزیع تسهیلات است. وجود داروخانه و دسترسی به آن نمونه‌ای از این تسهیلات است و دسترسی سریع و به موقع به آن‌ها سبب کاهش بار بیماری و دستیابی به عدالت اجتماعی می‌شود.
به همین دلیل؛ بررسی نحوه توزیع داروخانه‌ها برای ارزیابی میزان دسترسی مردم مناطق جغرافیایی مختلف در سطح شهرستان‌ها و استان‌های کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. به همین دلیل پژوهشگران  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انجام یک طرح تحقیقاتی، نحوه توزیع داروخانه‌ها در کشور را مورد بررسی قرار دادند.
یافته‌ها حاکی از آن است که متوسط ضریب جینی در دوره مورد بررسی (سال ۱۳۹۹) برابر با ۰.۲۱ به‌دست آمد. بالاترین مقدار شاخص تایل (بالاترین میزان نابرابری) در سال‌های مورد بررسی به ترتیب به استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است. 
بررسی‌های این مطالعه نشان داد در دوره مورد بررسی، شدت نسبی نابرابری توزیع داروخانه در کشور کاهش یافته است که این موضوع حاکی از کارآمدی سیاست‌های توزیعی اعمال شده است.
روند شاخص تایل یا بالاترین میزان نابرابری در دوره مورد بررسی نشان داد که رویکرد سیاست‌های منطقه‌ای در سطح کلان اقتصادی، حرکت به سمت تعادل‌های منطقه‌ای است. برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزان منطقه‌ای و ملی، برنامه‌های مالی، حقوقی و نهادی را تدوین و اجرا می‌کنند.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی برابری در توزیع داروخانه‌های سراسر کشور ایران» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و زهرا عباسی شایه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجری اصلی این طرح تحقیقاتی است.
انتهای پیام

source