محققان روشی نوین برای کنترل کیوبیت ها در تراشه های کوانتومی ابداع کردند که قدرت رایانش کوانتومی را ارتقا می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، رایانش کوانتومی فناوری خارق العاده ای است که به جهش هایی بزرگ در سرعت و کارآمدی رایانش منجر می شود. با وجود آنکه این ایده از دهه ها قبل وجود داشته اما اجرای این طرح یک چالش مهندسی بزرگ به حساب می آید.
اکنون محققان دانشگاه ساوت ولز سیدنی اعلام کرده اند، تکه گمشده ای از این پازل را یافته اند که ساختار تراشه های رایانش کوانتومی را ارتقا می دهد.
مشکل روش های فعلی رایانش کوانتومی (که از بیت های کوانتومی یا کیوبیت استفاده می کند) آن است که کیوبیت ها به وسیله سیم هایی کنترل می شوند که علاوه بر اشغال فضا روی تراشه، گرما نیز تولید می کنند.
جارید پلا محقق ارشد این پژهش در این باره می گوید: تا به اکنون کنترل چرخش الکترون های کیوبیت به ایجاد میدان های مغناطیسی امواج میکروویو اتکا داشت. چنین میدان های مغناطیسی به وسیله گذراندن جریان الکتریسیته از طریق سیم کنار کیوبیت به وجود می آیند. اما اگر قرار باشد این فرایند در مقیاس چند میلیون کیوبیت انجام شود، چالش برانگیز می شود. رایانه های کوانتومی برای حل مشکلات عظیم جهانی مانند طراحی واکسن های جدید نیازمند فرایند پردازش چند میلیون کیوبیت هستند.
محققان ایده ایجاد میدان مغناطیسی بالای تراشه را به جای استفاده از سیم ها ارائه کردند. برای این منظور آنها نخست سیم های نزدیک کیوبیت ها را حذف کردند و در مرحله بعد روشی نوین برای ایجاد میدان های مغناطسی با امواج میکروویو ارائه کردند . بنابراین در اصل می توان میدان های کنترل ر برای تاچهار میلیون کیوبیت را ابداع کرد.
محققان نمونه اولیه این فناوری را توسعه دادند و با استفاده از کویبیت ها آن را آزمایش کردند.
با برطرف کردن این چالش ، گام بعدی استفاده از این دستاورد برای ایجاد پردازنده های کوانتومی سیلیکونی ساده تر وجود دارد.
محققان معتقدند این روند تولید دستگاه هایی با کیوبیت های بیشتر در آینده را ساده تر می کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source