ماهواره "لندست ۹" که ماموریت بررسی و تصویربرداری از زمین را بر عهده دارد، تا یک ماه دیگر به فضا پرتاب خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، ماهواره “لندست ۹” (Landsat 9) تا یک ماه دیگر با موشک “اطلس V-401” یا (Atlas V-401) از جایگاه پرتاب “space lunch complex 3” در “پایگاه نیروی هوایی وندنبرگ” (VBG) کالیفرنیا، به فضا پرتاب خواهد شد. پرتاب این ماهواره توسط “برنامه خدمات پرتاب” (LSP) ناسا مدیریت می‌شود.

این ماموریت به ادامه فعالیت بررسی و تصویربرداری از زمین خواهد پرداخت که با پرتاب نخستین ماهواره لندست در سال ۱۹۷۲ آغاز شد. هنگامی که لندست ۹ کاملا در مدار قرار بگیرد، جایگزین لندست ۷ خواهد شد و به لندست ۸ خواهد پیوست تا هر هشت روز، تصاویری را از سراسر زمین جمع‌آوری کند.

داده‌های گردآوری‌شده کمک می‌کنند تا نقش مهم برنامه لندست در بررسی زمین ادامه یابد و به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا به مدیریت منابع ضروری مانند محصولات کشاورزی، منابع آب و جنگل‌ها بپردازند.
انتهای پیام

source