سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد استان‌ها را محاسبه کرد. این بررسی نشان می دهد که کمترین میزان آلایندگی NO۲ مربوط به هرمزگان است.
به گزارش خبرنگار مهر، فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. از این رو سازمان فضایی ایران با راه اندازی سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی، میزان گازهای آلاینده ‎NO۲ و SO۲ در اتمسفر را با این فناوری اندازه گیری می‌کند.
نتایج پایش ماهواره‌ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کل کشور و تمامی استان‌ها مربوط‬ به‬ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ است.
‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-۵p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲) در ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ برای استان‌های کل کشور اندازه گیری شده است.
طبق این داده‌های ماهواره‌ای، میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سطح کشور حدود ۷۶ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. میانگین آلاینده NO۲ در سطح استان البرز برابر با ۱۴۳ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ها است. کمترین میزان میانگین آلاینده NO۲ نیز در سطح استان هرمزگان با حدود ۶۸ میکرومول تخمین زده شده است.
میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌های کشور
محاسبه میانگین غلظت گازهای آلاینده هوا با داده‌های ماهواره‌ای
وضعیت آلودگی NO۲ کشور در ۲۴ مردادماه نیز در عکس زیر نمایش داده شده است. مطابق این نقشه، بیشترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود ۴۲۷.۴۸ میکرومول (در شهرهای تهران، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان و کرمانشاه) دیده می‌شود و کمترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود ۵۱.۵۸ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.
وضعیت آلودگی NO۲ کشور در ۲۴ مردادماه
محاسبه میانگین غلظت گازهای آلاینده هوا با داده‌های ماهواره‌ای
میانگین غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد (SO۲) نیز در ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ برای استان‌های کل کشور اندازه گیری شده است. میانگین غلظت آلاینده SO۲ در سطح کشور حدود ۲۴۱ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده SO۲ در سطح استان قزوین برابر با ۵۵۱ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ها است.
کمترین میزان میانگین آلاینده SO۲ نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان است که حدود ۱۱۱ میکرومول تخمین زده می‌شود.
میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در سطح استان‌های کشور
محاسبه میانگین غلظت گازهای آلاینده هوا با داده‌های ماهواره‌ای
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source