اسامی معرفی شدگان‌ چند برابر ظرفیت،به همراه زمان و آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش‌ رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش ایسنا، فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شامل دانشگاه های شهید مطهری، شاهد، علوم قضایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج)، علوم پزشکی ارتش، رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، رشته مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه‌طباطبائی، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، غیر انتفاعی امام رضا (ع)- مشهد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، رشته­ های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی و کدرشته‌های تحصیلی‌ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران که در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، یک و یا چندکدرشته از دانشگاه های مذکور را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود انتخاب نموده‌اند، اعلام شد.
بر این اساس فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی از بین متقاضیانی که کدرشته محل‌های موسسات مذکور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org درج شده است. لذا توجه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه های باید جزییات اطلاعیه ای که در این زمینه روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است را مطالعه کنند.
در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت نموده و در این مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت‌مرکزی گزینش ذیربط تائید شود و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را نیز رعایت نموده و همچنین حدنصاب نمره‌ علمی نهایی برای هر رشته را هم کسب نمایند. لازم به توضیح است که اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون‌ سراسری اعلام خواهد ‌شد.
معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی یست و معرفی شدگان‌ لازم‌ است‌ برای انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ‌های‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از سوی مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه‌ کنند. متقاضی ممکن است به یک و یا دو مؤسسه معرفی شده­ باشد، لذا متقاضیانی که به دو مؤسسه معرفی شده‌اند در صورت تمایل می توانند به یک مؤسسه و یا هر دو برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه نماید. 
بدیهی است‌ عدم‌ مراجعه‌ برای انجام‌ مراحل‌ گزینش در هر مورد معرفی،‌ به‌ منزلی انصراف‌ قطعی از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های ذی ربط آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در اولویت‌های بعدی وی بررسی­ می‌شود. ضمنا در ستون نتیجه کارنامه نهائی در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد یک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج می شود.
آن دسته متقاضیانی  که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام نموده اما در این مرحله معرفی نشده‌اند، یا شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص را دارا می باشند و یا اینکه فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله هستند. بنابراین دلیل عدم معرفی آنان در این مقطع، در کارنامه نتایج نهایی مشخص خواهد شد.
بنا به دلایل متفاوت (اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته متقاضی و یا عدم رعایت استان بومی و…) هیچ گونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی متقاضیان پذیرفته نمی باشد و پس از اعلام نتایج نهائی، در اواخر شهریورماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در زمان مقرر اقدام نموده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و قابل رؤیت و بهره‌برداری خواهد بود، لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه نسبت به مندرجات آن برای آنان سوالاتی وجود دارد، می‌توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهائی در موعد مقرر با دلیل، درخواست خود را مطرح نمایند.
 معرفی شدگان چندبرابرظرفیت باید قبل از مراجعه به موسسه ذیربط، برای اطلاع از برنامه زمانی و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش حتما به درگاه اطلاع‌رسانی موسسه یا ارگان معرفی شده محل مصاحبه نیز مراجعه کنند.
متقاضیانی که فهرست اسامی آنها در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جدول ذیل اعلام شده، لازم است از امروز یکشنبه ۳۱ مرداد به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه نمایند.
انتهای پیام

source