سخنگوی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص وضعیت تولید واکسن علیه کرونا «کووپارس» گفت: امکان تولید ۱۵ میلیون دوز واکسن را تا پایان سال و ۳۰میلیون در صورت حمایت دولت داریم.
دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی در خصوص فازهای صنعتی واکسن کووپارس به خبرنگار مهر گفت: تاکنون برای فاز سوم کارآزمایی بالینی ۱۰۰ هزار دوز را به تولید رسانده ایم.
سخنگوی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به تولیدات بیشتر واکسن کووپارس گفت: همچنین توانستیم تاکنون ۴۰۰ هزار دوز را برای واکسیناسیون عمومی تولید کنیم تا در صورت اخذ مجوز مصرف اضطراری بعد از شروع فاز سوم، این میزان واکسن وارد بازار شود.
وی با بیان اینکه فرایند کنترل کیفی این واکسن انجام گرفته و تأیید شده است، عنوان کرد: بنا داریم تا آخر شهریور ماه حداقل یک میلیون دوز دیگر را به تولید برسانیم.
فلاح مهر آبادی ادامه داد: تولید واکسن به صورت انبوه با توجه به اخذ تاییدیه ها منعی ندارند از این رو تولیدات را پیش از اتمام کارآزمایی در پیش گرفته ایم.
وی افزود: همچنین تا آخر امسال امکان تولید ۱۵ میلیون دوز واکسن کووپارس را داریم و برنامه ریزی برای تولید آن انجام گرفته است.
سخنگوی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی همچنین تاکید کرد: در صورت حمایت مالی دولت و تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش امکان تولید واکسن کووپارس تا ۳۰ میلیون دوز وجود دارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source