جزئیات انتخاب رشته، پذیرش در دانشگاه های خاص و استعدادهای درخشان، ظرفیت پذیرش و شهریه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی اعلام شد.
به گزارش ایسنا، مهلت انتخاب رشته محل های رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی از تاریخ ۲ تا  ۴ شهریور ماه خواهد بود و همزمان ، ویرایش انتخاب محل تحصیل نیز امکانپذیر است.
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، عدم تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل در زمان مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف می شود و متعاقباً انجام اقدامی میسر نخواهد بود.
بر اساس مصوبه  شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت،کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه (رایگان) و غیر روزانه (شهریه پرداز ) آزمون سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از شرکت در آزمون می شوند.
همچنین کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل (به جز پذیرفته شدگان سال گذشته دوره رایگان (روزانه) و شهریه پرداز (غیر روزانه) که مجاز به شرکت در آزمون سال جاری نیستند) در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا زمان قبولی در آزمون، انصراف دهند. بدیهی است در صورتیکه دانشجویان این امر را رعایت نکنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
دانشگاه های علوم پزشکی  کشور تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشـتر به سـایت اینترنتی دانشـگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شـورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده اند که در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.
با توجه به اینکه داوطلبان تا تاریخ ۳۱ شهریور باید فارغ التحصیل شوند، لذا کسانی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواهند شد به دلیل اینکه مجاز به شرکت در آزمون نبوده اند، باید از تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل خودداری نمایند.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت در صورتی که بعد از اعلام نتایج نهایی به دانشگاه ها، دانشگاهی اعلام نماید در رشته ای به دلیل تعداد یک یا دو نفر پذیرفته شده ، قادر به برگزاری دوره نمی باشد، در این موارد یکی از سه حالت زیر برای فرد پذیرفته شده اجرا می شود:
الف-دانشگاه به فرد پذیرفته شده اعلام نماید شروع دوره برای سال بعدی محفوظ مانده واز سال بعد با ورودی جدید شروع به تحصیل خواهد نمود.
ب-فرد پذیرفته شده در صورت احراز سایر شرایط و کسب نمره اولویت های بعدی با نظر مرکز سنجش آموزش پزشکی یا کمیسیون موارد خاص به یکی از اولویت های انتخابی بعدی خود، معرفی خواهد شد.
ج- در مواردی که فرد اولویت نداشته باشد با توجه به عدم کسب نمره اولویت های بالاتر خود، با نظر مرکز سنجش آموزش پزشکی یا کمیسیون موارد خاص، در صورت احراز سایر شرایط به یکی از اولویت های انتخابی بالاتر، معرفی خواهد شد.
ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده دانشجو رایگان و شهریه ای در دفترچه راهنما ذکر شده است. داوطلبان بر اساس دفترچه لازم است ابتدا انتخاب خود را تعیین کرده و سپس در زمان مقرر نسبت به تکمیل فرم اینترنتی مربوطه اقدام کنند.
داوطلبان توجه نمایند اطلاعات لازم در خصوص گرایش های مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشی دانشگاه تعیین می شود.
کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون ورودی باید همزمان با سایر داوطلبان عادی از تاریخ تاریخ ۲  تا  ۴ شهریور ماه جاری نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمایند. بنابراین لازم است با کد رهگیری خود وارد سامانه شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند. به عبارتی این افراد فقط در زمان یاد شده مجاز به انتخاب رشته محل هستند.
داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره های مجازی دانشگاههای علوم پزشکی موظفند آیین نامه آموزش از راه دور دانشگاه های علوم پزشکی را مطالعه نمایند. تحصیل در این دوره با پرداخت شهریه بوده و مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام می شود. 
پذیرش در این دانشگاه ها منوط به پرداخت شهریه است و میزان شهریه در دوره های شهریه پرداز توسط دانشگاه ها اعلام خواهد شد.
لازم است داوطلبان پیش از انتخاب رشته محل های خود، مبالغ شهریه و جزئیات  ییشتر را از دانشگاه های مورد نظر پیگیری نمایند. 
انتهای پیام

source