محققان دانشگاه جان هاپکینز از روش جدیدی برای انجام آزمایش خون خبر داده اند که شناسایی سرطان ریه را با دقت بیش از ۹۰ درصد ممکن می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این آزمایش خون با استفاده از فناوری هوش مصنوعی انجام می شود و الگوریتم های ابداع شده شناسایی الگوهای غیرعادی در دی ان ای افراد و به تبع آن کشف سرطان ریه را ممکن می کند.
مهم ترین مزیت این روش آن است که سرطان ریه احتمالی با بررسی جریان خون افراد و با یک آزمایش ساده شناسایی می شود و نیازی به انجام آزمایش های وقت گیر، پرهزینه و با بهره وری پایین نخواهد بود. انتظار می رود دقت این روش در آینده نزدیک باز هم افزایش یافته و حتی به ۹۶ درصد نیز برسد.
محققان امیدوارند در آینده بتوان همین روش را برای شناسایی دی ان ای های غیرعادی دیگری به کار گرفت که کشف انواع دیگری از سرطان را امکان پذیر می کند.
این آزمایش خون DELFI نام دارد که مخفف ارزیابی اجزای دی ان ای برای رهگیری اولیه است. این آزمایش بر این اساس استوار است که هسته سلول های سرطانی بسیار بی نظم تر از سلول های سالم هستند و این امر بر روی دی ان ای آنها نیز تاثیر می گذارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source