نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزیر پیشنهادی علوم فردی صادق، توانمند و جهادی با روحیه انقلابی است.
به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس، به عنوان موافق وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، بیان کرد: خداوند در قران کریم تاکید کرده که باید امانت را به اهلش بسپاریم. وزارت نیز یک امانت مهم به شمار می رود. یک وزیر باید فردی صادق، با پشتکار، امنتدار و با روحیه جهادی باشد. وزیر پیشنهادی علوم نیز هم دارای روحیه جهادی و هم دارای توانایی جسمی و ذهنی کافی است.
وی در ادامه اظهار کرد: وزیر پیشنهادی علوم هم دارای توانایی جسمی لازم برای اداره این وزارت خانه و هم دارای توانایی ذهنی برای مدیریت این وزارت خانه است. مقالات متعددی که ایشان نوشتند حاکی از توانایی ایشان در سازمان دهی و برنامه ریزی این وزارت خانه است.  
نماینده مردم علی گودرز در مجلس تصریح کرد: کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار همگی چشمشان به وزارت علوم و دانشگاهها برای حل مشکلات اشتغال آنان است. ایشان روحیه مسئولیت پذیری دارند همچنین نگاه ایشان در اداره کشور به ظرفیت های داخل است.
وی در ادامه تاکید کرد: برنامه پیشنهادی ایشان نیز بحث آموزش مورد توجه قرار گرفته است، تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد روحیه و انگیزه علمی در دانشجویان، توسعه علمی فناوریهای نوین و حل مسائل کشور با استفاده از ظرفیت علم و فناوری و توجه به مساله اشتغال از محورهای برنامه ایشان است. ایشان فردی انقلابی و با بصیرت بوده و کارنامه موفقی در دوران فتنه ۸۸ دارد.
انتهای پیام

source