رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دکتر کردوانی همواره با شیوه‌ها و زبان و قلم شیوا سعی در پند و اندرز تصمیم سازان در زمینه توجه به ثروت‌های طبیعی و حراست و حفاظت از آن داشت، گفت: امیدوارم همگان به این امر برسند که غلبه بر ابر چالش‌های کشور جز از مسیر علم و تحقیق قابل حل نخواهد بود.
به گزارش ایسنا دکتر محمود نیلی احمدآبادی در مراسم ترحیم پروفسور پرویز کردوانی که به صورت آنلاین در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه درگذشت پروفسور کردوانی برای جامعه علمی، مردم ایران، محققان و متخصصان حوزه محیط زیست مایه تاسف و تاثر است، افزود: بسیار سخت است که بتوان فرد دیگری را برای جایگزینی وی پیدا کرد، ولی با روح بزرگی که ایشان داشتند و تلاش‌ها و خدماتی که برای تربیت نیروهای متخصص کردند، شاید بتوان جایگزینی برای وی یافت.
وی با تاکید بر اینکه کشور به شدت به افرادی مانند پروفسور کردوانی نیازمند است، اظهار کرد: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه نسل چهارم یکی از مهمترین وظایف و مسوولیت اجتماعی خود را بر مشارکت دادن جامعه در جهت توسعه فرهنگ و ارزش‌ها، توسعه کشور و توسعه پایدار قرار داده است؛ چرا که امروز ما پذیرفته‌ایم که توسعه پایدار بسیار مهم است و اهمیت محیط زیست را درک کرده‌ایم و نگرانی آب و آلودگی‌ها هستیم.
نیلی خاطر نشان کرد: این در حالی است که دکتر کردوانی در زمانی که در کشور اقدام به توسعه بی محابا و بی پروا کرده بود، نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و تمرکز خود را بر آب، محیط زیست و توسعه پایدار قرار داده بود و همواره با شیوه‌ها و زبان و قلم شیوا سعی در پند و اندرز تصمیم سازان در زمینه توجه به ثروت‌های طبیعی و حراست و حفاظت از آن داشت.
رییس دانشگاه تهران، اضافه کرد: متاسفانه به آن مقدار که دکتر کردوانی در این زمینه تلاش می‌کرد، نتیجه‌ای نگرفت و امیدوارم همه کسانی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، یک بار دیگر سخنان وی را مرور و در اقدامات و تصمیم گیری‌های خود، آنها را لحاظ کنند.
نیلی احمدآبادی، تاکید کرد: دانشگاه تهران در راستای مسوولیت اجتماعی خود، دکتر کردوانی را به عنوان نمونه‌ای از اساتید و محققانی که به تحقیق توجه داشته است، به جامعه معرفی می‌کند؛ کسی که هم در حوزه علمی فعالیت داشته و هم از جامعه به دور نبوده و هر چه که از علم می‌اندوخت در جامعه پیاده می‌کرد.
وی شناخت منابع طبیعی کشور و تبدیل آن به ارزش افزوده برای ارتقای زندگی مردم را از دیگر ویژگی‌های شخصیتی دکتر کردوانی عنوان کرد و یادآور شد: از آنجایی که مسایل محیط زیست محدود به یک ناحیه و کشور نمی‌شود، بلکه ابعاد جهانی و بین المللی دارد، از این رو نقش دکتر کردوانی در بعد بین المللی تعیین کننده است.
نیلی اضافه کرد: در زمانی که فعالیت بین المللی دانشگاه‌ها مطرح نبود، دکتر کردوانی در این زمینه پیشگام بود به گونه‌ای که با راه اندازی مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی در دانشگاه تهران و ایجاد پایگاه‌هایی از آن در سایر مناطق کشور از سوی دکتر کردوانی موجب شد که کویر ایران بهتر شناخته و از آن به عنوان سرمایه ملی بیش از پیش محافظت شود.
رییس دانشگاه تهران، با بیان اینکه همه ما در دانشگاه تهران به این استاد افتخار می‌کنیم، اظهار کرد: دانشگاه تهران افتخار دارد که هر ساله با پذیرش و پرورش و تربیت دانش آموختگان، چنین انسان‌هایی را به جامعه تحویل می‌دهد و این بار سنگینی را بر دوش ما می‌گذارد که گام‌های استوارتری در این زمینه بردارد.
نیلی با تاکید بر اینکه کشور با ابرچالش‌های زیادی مواجه است؛ افزود: امیدوارم همگان به این امر برسند که غلبه بر این ابر چالش‌ها جز از مسیر علم و دانش و تحقیق قابل حل نیست و این واقعیت مسوولیت سنگین‌تری را بر دوش ما می‌گذارد و امیدوارم در این مسیر کوشاتر باشیم.   
انتهای پیام

source