در ابتدای جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی شد و بعد از آن نمایندگان وارد دستور کار بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری شدند. در این دستور کار نیز پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، محمدعلی زلفی‌گلی برنامه‌های خود برای اداره وزارت علوم را بیان کرد.
بخش نخست اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری:

source