محققان در یک شرکت دانش بنیان دستگاه طیف‌سنج نانودراپ را به تولید رساندند که در تحقیقات کرونا مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، مهدی حیدری مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: دستگاه طیف‌سنج نانودراپ دارای کاربردهای گوناگونی در حوزه‌های شیمی پزشکی، فیزیک و زیست‌فناوری است.
به گفته این فعال فناور، از مهم‌ترین این کاربردها می‌توان به اندازه‌گیری اسیدهای آمینه، نوکلئیک اسیدها و رشته‌های ژنتیکی اشاره کرد که در مطالعات زیستی و تولید داروها، درمان بیماری‌ها و پژوهش‌های سلولی و مولکولی کارآمد است.
وی با بیان اینکه این دستگاه را در این شرکت دانش بنیان تولید کردیم، بیان کرد: از مزایای این دستگاه دقت یک‌دهم نانومتری آن است. این دستگاه می‌تواند غلظت و خلوص اسید نوکلئیک‌ها و پروتئین‌ها را با حجم یک تا ۲ میکرولیتر با حد تشخیص ۲نانوگرم اندازه‌گیری کند. این دقت بالا در تشخیص ساختار ویروس‌ها کارآمد است از همین رو در تشخیص ویروس کرونا نیز کاربرد دارد و می‌تواند به پژوهشگران در مطالعه ساختارهای زیستی و ریزذره‌ها کمک کند.
مدیرعامل شرکت بیان کرد: نمونه وارداتی دستگاه نانودراپ با قیمت حداقل ۲۰هزار دلار و از مبادی غیررسمی وارد می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source