سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و انجمن شرکت های نرم افزاری در راستای رفع موانع کسب و کارهای حوزه نرم افزار، همکاری مشترک خود را آغاز می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، طی یک تا دو ماه آینده تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) و انجمن شرکت‌های نرم افزاری (آشنا) به صورت رسمی امضا می‌شود.
مجید اورعی عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره گفت: در نشست مشترک با نمایندگان انجمن شرکت‌های نرم افزاری (آشنا)، هر دو گروه ضمن تاکید بر لزوم همکاری‌های مشترک و هماهنگ به ویژه در مورد کسب و کارها و کاهش مشکلات آنها در این حوزه، تاکید کردند که تعدد مراکز صنفی به شرط هماهنگی با یکدیگر، در مقابل نهادهای قانونگذاری و اجرایی راهگشا خواهد بود.
وی ادامه داد: به همین منظور اینجانب به عنوان رابط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و علیرضا بزرگمهری، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های نرم افزاری به عنوان رابط این انجمن جهت هماهنگی و تبادل نظر و شرکت در جلسات مشترک، انتخاب شدیم.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به تأثیرات همکاری‌های مشترک در راستای رفع موانع کسب و کارها گفت: با توجه به اینکه این انجمن صرفاً در حوزه نرم‌افزار فعالیت می‌کند، قطعاً کسب و کارها و شرکت‌های نرم‌افزاری از این تفاهم نامه متأثر خواهند شد.
وی با بیان اینکه انجمن شرکت‌های نرم افزاری (آشنا) انجمنی تخصصی در حوزه نرم‌افزار است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ذیل قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار شکل گرفته و دارای سبقه طولانی در حوزه نرم‌افزار است، اظهار امیدواری کرد که با این همکاری مشترک، مسائل مربوط به فعالان حوزه نرم‌افزار با جدیت و همت بیشتری پیگیری شود و اعضای صنف نیز از منافع این همکاری بهره‌مند شوند.
اورعی با بیان اینکه این همکاری عموماً به مسائل تشکل‌های صنفی که در تعامل با نهادهای قانونگذاری و اجرایی با آن مواجه می‌شوند، مرتبط خواهد بود، ادامه داد: طبیعتاً قوانین و مقررات موجود بر فعالیت کسب و کارها اثرگذار است و هدف ما این است که در ذیل این تفاهم مشترک، صدای متحد و هماهنگی از سوی تشکل‌های صنفی در مقابل رویکردهای قانونگذاری، نظارتی و اجرایی دستگاه‌های حاکمیتی داشته باشیم.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تأکید کرد: تمامی تشکل‌های صنفی به دنبال کاهش موانع کسب و کارها و تسهیل فعالیت آنها هستند. وقتی دو تشکل صنفی به صورت هماهنگ و در راستای یکدیگر موضوعاتی را به نهادهای مرتبط در دولت منتقل کنند، قطعاً اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین امیدواریم که این صدای هماهنگ با پیگیری‌هایی که توسط تشکل‌های مختلف دنبال می‌شود، نزد حاکمیت بهتر شنیده شود و از ذیل این هماهنگی و یک صدایی، دستاوردهایی برای اعضای صنف به وجود بیاید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source