مقامات ژاپنی دستور تعلیق تزریق و استفاده از ۱.۶۳ میلیون دوز واکسن کووید – ۱۹ مدرنا را صادر کردند. علت این امر انتشار گزارش‌هایی در مورد وجود آلودگی در برخی ویال های این واکسن بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنا بر اعلام شرکت داروسازی تاکدا مسئول فروش و توزیع این واکسن‌ها و وزیر بهداشت ژاپن گزارش‌هایی در مورد وجود مواد خارجی در درون تعدادی از ویال های بازنشده واکسن‌های مدرنا از مراکز تزریق واکسن دریافت شده و به همین علت پس از مشورت با وزارت بهداشت ژاپن تصمیم گرفته شد تا استفاده از این واکسن تعلیق شود.
شرکت تاکدا، مدرنا را از این موضوع مطلع کرده و خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شده است. مدرنا هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده است. تاکدا از افشای ماهیت مواد خارجی شناسایی شده در واکسن‌های مذکور خودداری کرده، اما افزوده که گزارشی در مورد مشکلات مربوط به سلامت افراد که ناشی از تزریق چنین دوزهایی باشد، دریافت نکرده است.
سه دسته واکسنی که یکی از آنها آلوده بوده از اسپانیا وارد ژاپن شده‌اند. ژاپن تصمیم گرفته استفاده از تمامی واکسن‌های این مجموعه را متوقف کند.
در مجموع ۳۹ ویال بازنشده واکسن‌های یادشده در هشت مرکز واکسیناسیون در ژاپن و از جمله در توکیو حاوی مواد خارجی بوده اند.
برای جلوگیری از اختلال و کند شدن روند واکسیناسیون در ژاپن برنامه ریزی برای جایگزینی دوزهای جایگزین در دست انجام است.
تا به حال ۴۳ درصد جمعیت ژاپن دو دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source