پژوهشگران یک مطالعه تاثیر میزان فعالیت بدنی بر چاقی نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان رشد زیادی داشته و اکنون به یک مشکل جدی در تمام دنیا تبدیل شده است. چرا که چاقی در کودکی با بروز بیماری‌های غیر واگیر در بزرگسالی ارتباط دارد.
به نظر می‌رسد فعالیت بدنی نقش مهمی در پیشگیری از چاقی و اضافه وزن داشته باشد. میزان فعالیت بدنی افراد، می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل در بروز برخی از بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی عروقی نقش داشته باشد.
تا حدود ۲۰ سال پیش فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه کودکان و نوجوانان بود و آنها در قالب بازی‌های مختلف، پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و ورزش‌های منظم را انجام می‌دادند. مطالعات گسترده در سال‌های اخیر نشان داده به علت تغییراتی که گسترش تکنولوژی در وضعیت اجتماعی و محیطی ایجاد کرده، سطح فعالیت بسیاری از کودکان و نوجوانان کاهش یافته است. همچنین امروزه کودکان و نوجوانان به جای بازی با همسالان خود، سرگرم بازی با وسایلی مانند تبلت و تلفن همراه هستند و این یکی دیگر از عوامل خطر در این گروه سنی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشگران علوم ورزشی با انجام یک مطالعه میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی دانش آموزان مقطع متوسطه را مورد بررسی قرار دادند. برای انجام این تحقیق به طور تصادفی ۴۳۹ نفر از دو هزار و ۱۲۲ دانش آموز پسر ۱۳ تا ۱۵ ساله شهر صحنه استان کرمانشاه درسال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴  بررسی شدند.
در این مطالعه مواردی مانند وزن و ضخامت چربی زیر پوستی در دانش‌آموزان اندازه گیری شد و همچنین برای تعیین ساعت فعالیت بدنی آن‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد فعالیت بدنی فیزیکی برای نوجوانان استفاده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان چاقی و اضافه وزن در بین دانش آموزان ۱۳ تا ۱۵ ساله افزایش یافته است. همچنین یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد بین سطح فعالیت بدنی و(رده‌های وزنی لاغر، نرمال، دارای اضافه وزن و چاق) با میزان درصد چربی بدن ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر در دانش‌آموزان فعال‌تر، نسبت به دانش‌آموزان غیر فعال، وزن نرمال و درصد چربی کمتری داشتند.
پژوهشگران این تحقیق بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌گویند شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش‌آموزان در حد نسبتاً بالا و نگران‌کننده‌ای است. همچنین ارتباط معکوس و معنی‌داری بین سطح فعالیت بدنی با BMI و درصد چربی مشاهده شد که نشان‌دهنده اهمیت فعالیت بدنی روزانه در کنترل چاقی و افزایش سطح سلامتی دانش‌آموزان است. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، در کنار فعالیت‌های بدنی مناسب آموزش‌های صحیح تغذیه داده شود.
این پژوهش به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اسلام‌آباد غرب انجام شده و در انجام آن محمد عزیزی رستگار حسینی؛ استادیاران دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه به همراه نادر حسینی؛ کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب کرمانشاه مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه تابستان سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله» در نشریه پرستاری کودکان منتشر شده است.
انتهای پیام

source