معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با بیان اینکه برای تسهیل امور مربوط به فناوری و نوآوری آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد تعریف و ابلاغ شده و همچنین صندوق پژوهش و فناوری برای انواع حمایت ها و تسهیلات مستقر شده است، گفت: با تکمیل و تثبیت بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری در دانشگاه آزاد، این دانشگاه در سال جاری خیز بلندی در تجاری سازی محصولات فناور، توانمند سازی و حل مسائل و چالش های کشور برخواهد داشت.
به گزارش ایسنا،، دکتر روح الله دهقانی در دومین جلسه کمیته اجرایی آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که امروز در محل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری برگزار شد، با بیان اینکه رشد فعالیت های فناورانه در دانشگاه آزاد و درگیر کردن بخش های مختلف امیدوارکننده بوده، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در راستای گفتمان حل مساله و ایجاد دانشگاه نسل سوم و چهارم، گام های بلندی برداشته است. تدوین و ابلاغ آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه اعضای هیات علمی توانست بستر لازم را در اختیار اعضای هیات علمی قرار دهد تا براساس مشوق ها و حمایت های مندرج در آن  در راستای رسالت فناورانه دانشگاه آزاد، نقش موثرتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل امور مربوط به فناوری و نوآوری آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد تعریف و ابلاغ شده و همچنین صندوق پژوهش و فناوری برای انواع حمایت ها و تسهیلات مستقر شده است. با تکمیل و تثبیت بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری در دانشگاه آزاد، این دانشگاه در سال جاری خیز بلندی در  تجاری سازی محصولات فناور، توانمند سازی و حل مسائل و چالش های کشور برخواهد داشت.

در ادامه دکتر محسن قیصری، مدیر آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های اداره کل سیاست گذاری و نظارت راهبردی، با اشاره به ابلاغ آیین نامه در آبان سال ۱۳۹۹، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات ارائه داد و گفت: ۱۵۱۲ درخواست جدید در سامانه ثبت شده و نشان می دهد که بخشنامه در واحدها تا حدودی مورد استقبال قرار گرفته و اعضای هیات علمی در فرآیند مرتبط با آن مشارکت کرده اند.

 وی یادآور شد: شاخص های مختلف در مقایسه با آمار سال گذشته شاهد رشد پنج برابری بوده است و لازم است برای بهبود تسهیلات و مشوق های مندرج در آیین نامه فعلی براساس شیوه نامه الف و ب راهکار و شاخص های مناسب تدوین شود.

همچنین دکتر سعید آزادیان، دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه، عنوان کرد: اعضای هیات علمی فناور می توانند به موتور پیشران برای واحدها تبدیل شوند و باید رویکرد حمایتی از این اعضا داشته باشیم. همچنین نیاز به هیات علمی فناور در هدایت پایان نامه های فناورانه وجود دارد.

در ادامه، بررسی انطباق با شیوه نامه الف و ب، تعیین تکلیف درخواست های بلاتکلیف، ویرایش دستورالعمل برای سطح بندی ۱ و ۲ برای پوشش شرکت های فناور غیر دانش بنیان و گواهی تایید فعالیت های فناورانه اعضای هیات علمی در دستور کار جلسه قرار گرفت.

در این نشست دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری، دکتر قباد بهزادی پور؛ مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد، دکتر سعید آزادیان؛ دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه، دکتر محسن قیصری؛ مدیر آیین نامه ها و سیاست های اداره کل سیاست گذاری و نظارت راهبردی، دکتر هادی ابوالفتحی؛ مدیر امور هیات علمی دانشگاه، دکتر عبدالله محمدی؛ مدیرکل آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دکتر طاهر ارمغانی؛ مدیر طراحی دوره های آموزش فناوری و کارآفرینی، دکتر محمدرضا شفاعتی؛ مهندس حمید ابوطالبی؛ مدیر هیات ممیزه و ارتقا، دکترحسین باقری؛ مدیربرنامه ریزی اداره کل برنامه و بودجه دانشگاه و، دکتر لطف الله محمدی معاون پشتیبانی و بهره برداری مرکز فناروی اطلاعات و شبکه علمی حضور داشتند.
انتهای پیام

source