گروهی از محققان دسته جدیدی از سیارات را شناسایی کرده اند که ویژگی های زمین و نپتون را دارند و احتمالا از حیات پشتیبانی کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان هنگام جستجو برای حیات در فضا، سیاره‌هایی را رصد می‌کنند که از لحاظ اندازه، حجم، دما و ترکیبات اتمسفر شبیه زمین باشند.
محققان دانشگاه کمبریج اخیراً دسته جدیدی از سیاره‌های خارج از منظومه شمسی را رصد کرده‌اند که تفاوت‌های زیادی با زمین دارند اما همچنان احتمال رصد حیات در آنها وجود دارد.
طبق این تحقیق که در «آستروفیزیکال ژورنال» منتشر شده، دسته جدید از سیاره‌های قابل سکونت، سیارات «Hycean» نام دارند که از ترکیب دو واژه هیدروژن و اقیانوس به وجود آمده است. سیارات این گروه تا حدودی ویژگی‌های زمین و نپتون را دارند که تعداد آنها در جهان بیشتر است. همچنین ردیابی‌های سیارات Hycean در مقایسه با سیارات مشابه زمین نیز آسان‌تر است.
«نیکو مدهوسوهان» محقق ارشد این پژوهش سیاراتی را شناسایی کرده که در این دسته جای می‌گیرند. این سیارات بزرگ‌تر از زمین هستند و دمای بیشتری از آن دارند، با این و جود ویژگی‌هایی در این سیارات حاکی از آن است که احتمالاً دریاهای بزرگی حاوی حیات میکروبی هستند. مشابه این دریاها در بسترهای آبی بسیار نامساعد در زمین نیز وجود دارد.
محققان همچنین نشانگرهای زیستی مشخص کرده‌اند که با رصد آنها می‌توان سیارات عضو گروه Hycean را ردیابی کرد. آنها تاکنون ۱۱ سیاره احتمالی یافته‌اند که در این دسته قرار می‌گیرند و دور ستاره‌های نزدیک زمین مدار می‌زنند. همه این ستاره‌ها، کوتوله‌های سرخی هستند که ۳۵ تا ۱۵۰ سال نوری با زمین فاصله دارند. یکی از مهمترین آنها سیاره K۲-۱۸b است که قرار است تلسکوپ جیمز وب پس از پرتاب شدن به فضا آن را رصد کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source