در منطقه اوکیناوا ژائن ماده‌ای خارجی در ویال‌های واکسن کووید۱۹ مدرنا رصد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ای، منطقه اوکیناوا در ژاپن پس از رصد آلودگی جدید در واکسن کووید ۱۹ مدرنا، استفاده از آن را متوقف کرده است. این ویال ها هنوز به کسی تزریق نشده بودند.
یک روز قبل از کشف آلودگی در واکسن‌های ارسال شده به اوکیناوا، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد درباره مرگ دو مرد جوان چند روز پس از دریافت دز دوم واکسن مدرنا تحقیقاتی انجام می‌دهد. دزهای تزریقی به این دو از واکسن‌های آلوده بوده است.
به گفته مقامات اوکیناوا برنامه واکسیناسیون به طور موقت به تعویق افتاده است. در بیانیه رسمی در این خصوص آمده است: ما استفاده از واکسن‌های کووید ۱۹ مدرنا را به دلیل رصد مواد خارجی در آنها متوقف می‌کنیم.
واکسن‌های آلوده رصد شده در اوکیناوا مربوط به ۱.۶۳ میلیون دز واکسن آلوده‌ای که قبلاً کشف شده بودند، نیستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source