معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گزارشی از اقدامات و عملکرد این معاونت منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتشار گزارشی عملکرد این معاونت را طی چهار سال دولت دوازدهم منتشر کرد.
 گزارش عملکرد این معاونت در چهار محور «پژوهش پاسخگو»، «ماموریت‌مداری در تحقیقات و فناوری، «تاکید بر ادامه روند مرجعیت علمی» و «توسعه فناوری‌های حوزه سلامت و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم» منتشر شده است.
اقدامات انجام‌شده در محور «پژوهش پاسخگو»؛ تسهیل و تقویت مشارکت تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی همکار و سازمان های کارفرمایی، سنجش اثرات تحقیقات انجام شده در حوزه سلامت، بازآرایی ارزشیابی تحقیقات و فناوری با رویکردهای نوین و فرایندهای پویا و شفاف، تهیه نقشه و اولویت‌های پژوهشی برای بیماری‌های مهم کشور، هم‌سویی نیماد با فرآیندهای جدید و ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ بودند.
برای سنجش اثرات تحقیقات انجام‌شده در حوزه سلامت، سامانه‌های ارزیابی اثربخشی پژوهش و ترجمان دانش طراحی شده است. در این سامانه اطلاعات پنج هزار و ۳۳۴ طرح از ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور داوری شده است.
بر اساس این ارزیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، مشهد، تهران، تبریز و اصفهان؛ رتبه اول، دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مازندران، کرمانشاه و کرمان؛ رتبه دوم، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کاشان، شهید بهشتی، ایران، لرستان، همدان و هرمزگان رتبه سوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود، تربیت مدرس و بقیه‌الله رتبه چهارم را کسب کرده‌اند.
همچنین این معاونت برای ارتقای نظام ارزشیابی فعالیت‌های پژوهش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی؛ ارزشیابی تحقیقات و فناوری، تغییراتی در این نظام ارزشیابی انجام داده‌اند.
تعیین اولویت‌های پژوهشی نیز از دیگر اقدامات معاونت تحقیقات وزارت بهداشت بوده است. این موضوع در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مطرح شده و زیرساخت‌های پژوهشی، اولویت‌های ملی و منطقه‌ای، ماموریت‌های محوربه و نگاه به مرزهای دانش به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
به منظور تعیین وضعیت پژوهش‌های انجام شده در حوزه کووید-۱۹، کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ تشکیل شد و در این کمیته با استفاده از شواهد موجود، ۴۲ گزاره‌برگ در خصوص موضوعات مهم و سوالات به‌روز در حوزه کووید-۱۹ تهیه و منتشر شده است.
همچنین با گسترش برنامه واکسیناسیون در کشور نیز «کمیته راهبری تحقیقات واکسن» در معاونت تحقیقات و فناوری با هدف بررسی اثربخشی و ایمونوژنیسیتی واکسن‌ها، بررسی عوارض واکسن‌های مورد استفاده در ایران و همکاری با سازمان جهانی بهداشت برای حمایت مالی از پروژه‌های ایران در این زمینه، تشکیل شده است.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ در بخش دوم فعالیت‌ها به منظور ماموریت‌مداری در تحقیقات و فناوری،  نقشه علمی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین کرده و به دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و مراکز تحقیقاتی ماموریت‌هایی محول شده است.
در محور سوم اقدامات و فعالیت‌ها؛ جهت تاکید بر روند مرجعیت علمی، برنامه مرجعیت علمی با همکاری معاونت آموزشی و نصر تدوین شده است. همچنین طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه ارزیابی مجلات علوم پزشکی و به‌روزرسانی سامانه مشابهت‌یاب فارسی از دیگر اقدامات این مجموعه بودند. مشارکت فعال در طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پیش‌بالینی، حمایت از طرح‌های پسادکتری با همکاری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و تدوین سازوکارهای جدید نیماد، دیگر اقداماتی بودند که در حوزه مرجعیت علمی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است.
بنابر گزارش این معاونت؛ به منظور توسعه فناوری سلامت و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم نیز اقداماتی همچون:
– راه‌اندازی نظام جمع‌آوری اطلاعات و ارزشیابی فناوری سلامت دردانشگاه‌های علوم پزشکی؛
– تعیین و تهیه اولویت طرح‌های فناوری، تدوین شاخص‌ها، برآورد و تخصیص اعتبارات، حمایت و هدایت طرح‌های فناورانه حوزه سلامت در هماهنگی و تعامل بین‌بخشی و فرابخشی؛
– حمایت و حفاظت از دارایی‌های فکری فناوران حوزه سلامت؛
– توسعه و راه‌اندازی مراکز رشد اقماری فناوری سلامت؛
–  حمایت از توسعه فعالیت پارک‌های فناوری سلامت؛
– توسعه صادرات در حوزه فناوری سلامت؛
– حمایت از تولیدات داخلی مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹؛
– راه‌اندازی سامانه توانمندسازی و فرهنگ‌سازی توسعه فناوری با رویکرد آموزش مجازی؛
– تدوین دوره دکترای تخصصی فناوری محور با همکاری معاونت آموزشی؛
– احیای شورای عالی فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
– راه‌اندازی کمیته مشترک معاونت تحقیقات و فناوری با سازمان غذا و دارو انجام شده است.
طبق اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹، گزارش تخصیص اعتبارات پژوهشی این معاونت به شرح زیر است:انتهای پیام

source