نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان داد همکاری اعضای خانواده، فضای کافی برای نگهداری زباله‌ها، اهمیت دادن به جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، اطلاع‌رسانی دقیق در مورد زمان تحویل زباله، مراجعه منظم شهرداری برای دریافت زباله، زمان انتظار برای تحویل گرفتن زباله و آموزش مستمر توسط شهرداری با مشارکت افراد در تفکیک زباله ارتباط معنادار دارد.
به گزارش ایسنا، مناسب‌ترین و باصرفه‌ترین روش مدیریت پسماند، جداسازی پسماندها از مبداء توسط خانوارها است. بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با انجام یک مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهر یزد را در خصوص تفکیک زباله و عوامل اکولوژیک مرتبط با این رویکرد بررسی کردند.
در این مطالعه مقطعی که در سال 1399 بر روی 418 خانوار شهر یزد انجام شد، اطلاعات خانوارها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته، جمع آوری شد. 
 از مجموع خانوارهای شرکت کننده ۵۳.۶ درصد از افراد، همیشه زباله‌های قابل بازیافت خود را تفکیک می‌کردند. از بین عوامل اکولوژیکی مورد بررسی، همکاری اعضای خانواده، فضای کافی برای نگهداری زباله‌ها، اهمیت دادن به جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، اطلاع‌رسانی دقیق در مورد زمان تحویل زباله، مراجعه منظم شهرداری برای دریافت زباله، زمان انتظار برای تحویل گرفتن زباله و آموزش مستمر توسط شهرداری با مشارکت افراد در تفکیک زباله ارتباط معنادار داشتند.
پژوهشگران با توجه به سطح متوسط آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر یزد در مورد تفکیک زباله از مبدا و تأثیر عوامل اکولوژیک در این زمینه، آموزش بیشتر برای جلب مشارکت شهروندان و واگذاری بخش‌های مهم و حساس از مدیریت پسماند به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی را توصیه می‌کنند.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان « بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوارهای شهر یزد در خصوص تفکیک زباله و عوامل اکولوژیک مرتبط با آن در سال 1399» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و محمد حسن احرام پوش  از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مجری اصلی این طرح تحقیقاتی بوده است.
انتهای پیام 

source