معاونت علمی و فناوری با حمایت از ایده‌های نوآور دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق گامی برای توسعه زیست بوم فناوری حوزه آب و خشکسالی برداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب‌، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای عبور از این چالش مهم در کشور درصدد برآمده است تا همکاری‌های خود را با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر کند. این کار دسترسی به ایده‌های نوآورانه و فناورانه موجود در این مراکز را تسهیل می‌کند.
ایده‌های خلاقی که تجاری‌سازی و اتصال آنها به بازار می‌تواند ایران را در گذر از این بحران یاری کند. به همین دلیل یکی از برنامه‌های معاونت علمی و فناوری در این حوزه، حمایت از ایده‌هایی است که در شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غالبا به فراموشی سپرده می‌شوند و مجالی برای بروز نمی‌یابند.
این کار با به‌کارگیری منابع، ظرفیت‌های تخصصی انسانی و سایر امکانات موجود در کشور در بخش‌های دولتی، غیردولتی، دانشجویی، نخبگان و انجمن‌های علمی سرعت گرفته است.
هماهنگی و هم‌افزایی با سایر ستادها برای تقویت فعالیت‌های اولویت‌دار بین‌رشته‌ای و حمایت از ارتقاء سطح علمی و فناوری در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای کسب مقام نخست منطقه و دستیابی به جایگاه شایسته جهانی بر اساس اهداف نقشه جامع علمی کشور نیز در این حوزه کمک کننده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source