دومین تلاش کاوشگر استقامت برای جمع آوری نمونه موفقیت آمیز بوده است. کاوشگر برای تایید عملیات عکس هایی به زمین ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، کاوشگر استقامت ناسا پس از حفر سوراخی در منطقه Jezero Crater مریخ از آن خاک آن نمونه برداری کرد.
کاوشگر برای تأیید نمونه برداری، تصاویری از عملیات برای مقر کنترل در زمین فرستاد که نشان می‌داد نخستین لوله جمع آوری نمونه آن پر شده است.
کاوشگر ناسا از مریخ نمونه برداری کرد
ناسا امیدوار است در آینده نیز نمونه‌های بیشتری از خاک سیارک جمع آوری کند زیرا این کاوشگر ۴۳ لوله جمع آوری نمونه همراه خود دارد.
محققان معتقدند اگر به نمونه‌ای از سنگ و خاک منطقه Jezero Crater مریخ دست یابند، احتمالاً بتوانند نخستین نشانه‌های قدرتمند از حیات باستانی در سیاره را شناسایی کنند. زیرا حدود ۳.۵ میلیارد سال قبل رودخانه‌ای در این منطقه جریان داشته و مملو از آب بوده است.
البته این نخستین باری نبود که استقامت سعی کرد از سیاره نمونه برداری کند. ماه گذشته این کاوشگر حفره‌ای در منطقه‌ای دیگر حفر کرد اما لوله جمع آوری نمونه خالی ماند. پس از آن محققان و مهندسان ناسا به این نتیجه رسیدند سنگ حفاری شده به وسیله کاوشگر به پودری نرم تبدیل شده‌ زیرا بسیار ضعیف بوده‌است. بنابراین کاوشگر به سمت جنوب حرکت کرد که صخره‌های سخت‌تری دارد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source