کلید اولیه شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،  کلید اولیه و دفترچه سئوالات آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی رشته هایی که آزمون آنها در روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ شهریور برگزار شد بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون شفاهی نیز تا فردا ۱۴ شهریور بر اساس زمان بندی اعلام شده برای افرادی که حدنصاب لازم را در بخش کتبی به دست آورده‌اند در مراکز اعلام شده برگزار می‌شود.
در شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی ۴ هزار و ۵۵۷ نفر شرکت کرده‌اند. در این دوره تمام داوطلبان در هر دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی (فارغ از نمره مکتسبه در مرحله کتبی) شرکت خواهند کرد.افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می‌شوند  یعنی نمره ۱۴۰ از نمره کل ۲۰۰ به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و نمره مکتسبه ایشان در مرحله آزمون شفاهی مورد احتساب قرار خواهد گرفت.
تمامی داوطلبان مراحل کتبی- شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی و نیز تمام افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره‌های گذشته قبول شده‌اند، (چنانچه بیش از ۵ سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می‌توانند با رعایت ضوابط در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت کنند.
انتهای پیام

source