کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی و نیز دفاتر فروش حضوری اپراتورهای تلفن ثابت را به روزسانی و تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۴ تعرفه ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت که در این مصوبه به اختصار دفاتر نامیده می‌شوند، به شرح زیر تعیین شده است.
تعرفه ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان تصویب شد
تعرفه ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان تصویب شد
بر این اساس اگر شخص حقیقی یا حقوقی درخواست ثبت‌نام گروهی (ثبت‌نام بیش از یک خط برای یک نشانی واحد) داشته باشد، حسب مورد یکی از تعرفه‌های ثبت‌نام مندرج در ردیف‌های ۳ یا ۴ جدول فوق برای ثبت‌نام خط اول و هزینه یک برگ چاپ فرم (در چارچوب بخش اول ردیف ۵ جدول ذیل ماده ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۱۲ مورخ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحیه‌های بعدی آن) به ازای هر خط مازاد بر خط اول، به عنوان سهم دفتر از متقاضی اخذ می‌شود.
همچنین اگر یک مشترک درخواست تغییر مکان گروهی (به ازای چند خط از یک مبدأ واحد به یک مقصد واحد) داشته باشد، سهم دفتر بابت خط اول برابر با مبلغ تعیین شده در ردیف‌های ۷ و ۸ جدول فوق بوده و به ازای هر خط مازاد، فقط هزینه یک برگ چاپ در چارچوب ردیف ۵ جدول ذیل ماده ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۱۲ مورخ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضی اخذ می‌شود.
دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت موظفند خدمات این جدول (به غیر از خدمات مکاتبات قضائی و تقسیط بدهی) را روی کلیه سامانه‌های فروش خود از جمله بسترهای کد خدمات دستوری، پیامک، اپلیکیشن و پورتال به صورت برخط و الکترونیکی و بدون دریافت هرگونه وجه اعم از سهم دفاتر و دارنده پروانه از تعرفه‌های جدول فوق ارائه کنند.
در صورتی که ارائه خدمات مستلزم هزینه‌های قانونی دیگری باشد، با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مشترک دریافت می‌شود.
مطابق با ماده ۳ این مصوبه، دفاتر نباید هیچگونه تبعیضی در ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه طرف قرارداد خود قائل شوند.
هیچیک از دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت نباید دفاتر را مجبور به خدمت ندادن به سایر دارندگان پروانه کنند.
در همین حال طبق ماده ۵ این مصوبه، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت موظف هستند تعرفه‌های موضوع این مصوبه را در پورتال، دفاتر فروش و خدمات حضوری خود اطلاع رسانی کنند.
دفاتر هم موظف هستند تعرفه‌های موضوع این مصوبه را در محل دفتر و در معرض دید مشترکین نصب کنند.
دفاتر برای ارائه خدمات موضوع این مصوبه باید الزامات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۲۱/۱۰/ ۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن را رعایت کنند.
از این رو از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط به ۰۷/ ‌۱۰/ ‌۱۳۹۳‌ از درجه اعتبار ساقط است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source