صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با راه اندازی ۱۱ کارگروه تخصصی مسیر تولید محصولات فناورانه را هموار کرده است.
به گزارش ایسنا، ۱۱کارگروه در حوزه های گوناگون علمی مانند علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، علوم پایه، ریاضی و فیزیک، علوم پزشکی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و علوم اجتماعی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند. البته علاوه بر این ۱۱ کارگره، کارگروه کرسی و گرنت و کمیته بین الملل نیز در صندوق فعال هستند.
محققان و فعالان فناور از سراسر کشور طرح های پژوهشی خود را به این کارگروه ها ارسال می کنند تا در صورت تایید برای اجرا حمایت شود. طرح های پژوهشی با این اقدام حمایتی صندوق از حالت پژوهش خارج می شوند و مسیر رسیدن به نمونه محصول فناورانه برای آنها آغاز می شود.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق تمامی طرح های ارسالی محققان مربوط به ۲ ماه تیر و مرداد بررسی شد که تعداد آنها به ۶۰۰ طرح رسید. از این تعداد ۲۰۰ طرح پژوهشی برای حمایت تایید شد. این تعداد نیز شامل ۱۰۱ طرح پژوهشی، ۶۰ رساله دکتری و ۳۹ پسا دکتری است. علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی و علوم پایه نیز حوزه هایی است که بیشترین طرح های پژوهشی در آن تایید شد.
انتهای پیام

source