نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که زایمان طبیعی نسبت به سزارین تاثیر بیشتری بر سازگاری نوزاد پس از تولد دارد.
به گزارش ایسنا، یکی از عملکردهای متعدد هورمونهای تیروئیدی نقش آنها در تکامل جنینی و پس از آن در دوره نوزادی است. به این مفهوم که تغییر هورمونهای تیروئید پس از تولد منجر می شود تا نوزاد با زندگی پس از تولد سازگار شود. برهمین اساس توجه به سطح هورمونهای تیروئیدی نوزاد در بدو تولد حایز اهمیت است و بر همین مبنا سالهاست که این اندازه گیری جزو غربالگریهای عمومی و در سطح کشور انجام می شود.
مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم اخیرا دست به یک پژوهش در قالب مرور نقلی زده تا عوامل متعدد نوزادی، مادری و مرتبط با بارداری و زایمان را بر میزان هورمونهای تیروئیدی در نوزادان بررسی کند.
نظر به کاهش زایمان‌های طبیعی در مقابل زایمان سزارین طی دهه اخیر، تاثیر زایمان طبیعی بر میزان این هورمونها یکی از اهداف این پژوهش بوده است.
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، رئیس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل در خصوص این مطالعه گفت: اکثر مطالعات که از ابتدا تا دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)انجام شده موید این واقعیت هستند که زایمانهای طبیعی در مقایسه با سزارین منجر به سطح بالاتر  هورمونهای تیروئیدی در بند ناف می شوند.
وی افزود: به نظر می رسد استرس در هنگام زایمان طبیعی می تواند منجر به افزایش این هورمون در خون بند ناف شود.
 این متخصص زنان و زایمان خاطرنشان کرد: این  سازگاری ها ممکن است به عنوان محرکی برای افزایش هورمون‌های تیروئید در اولین ساعت‌های پس از تولد نوزادان، عمل کند ولیکن این فرضیه میبایستی با مطالعات خوب طراحی شده جامع ارزیابی شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، با نیل به همین هدف مطالعه دیگری بر روی 240 زن باردار طی سالهای 97 و 98 انجام گرفت که نتایج آن نشان‌دهنده این بود که نه تنها نوزادان حاصل از زایمان طبیعی سطح مناسبتری از هورمونهای تیروئیدی دارند بلکه در زایمان سزارین اورژانس که مادر دردهای زایمانی و هیپوکسی هنگام زایمان را تجربه کرده است نیز سطح هورمون های تیروئیدی بالاتر از سزارین انتخابی است.
به گفته مجریان، یافته‌های این مطالعه میتواند در تفسیر نتایج غربالگری کم کاری تیروئید در بدو تولد نوزاد مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام

source