صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، ۲۰۰ طرح پژوهشی جدید را مورد حمایت قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ۱۱ کارگروه در حوزه های گوناگون علمی مانند علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، علوم پایه، ریاضی و فیزیک، علوم پزشکی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و علوم اجتماعی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی فعالیت می‌کنند.
محققان و فعالان فناور از سراسر کشور طرح های پژوهشی خود را به این کارگروه ها ارسال می کنند تا در صورت تایید برای اجرا حمایت شود. طرح های پژوهشی با این اقدام حمایتی صندوق از حالت پژوهش خارج می شوند و مسیر رسیدن به نمونه محصول فنارانه برای آنها آغاز می شود.
در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق تمامی طرح های ارسالی محققان مربوط به ماه های تیر و مرداد بررسی شد. محققان در این ۲ ماه ۶۰۰ طرح به ۱۱ کارگروه تخصصی ارسال کردند که از این تعداد ۲۰۰ طرح پژوهشی برای حمایت تایید شد.
این تعداد نیز شامل ۱۰۱ طرح پژوهشی، ۶۰ رساله دکتری و ۳۹ پسا دکتری است. علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی و علوم پایه نیز حوزه هایی است که بیشترین طرح های پژوهشی در آن تایید شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source