فاز سوم کارآزمایی واکسن کووپارس با حضور سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه ۱۴ شهریور در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج آغاز شد.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source