معاونت مالی و اداری دانشگاه الزهرا، نحوه کار این دانشگاه تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، با توجه به ادامه وضعیت قرمز در شهر تهران ، کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، اداری و مالی همه واحدهای دانشگاه الزهرا به صورت مجازی و حضوری دایر است. 
بنا به تاکید معاونت مالی و اداری این دانشگاه، معاونین، روسا و مدیران باید به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که حداقل یک دوم اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا در دانشگاه حضور یابند و یک دوم به صورت دورکاری وظایف خود را به انجام رسانند.
همچنین اعلام شده، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و حجم فعالیت‌های آموزشی و ضرورت انجام امور مربوط در شهریور و مهر ماه، دورکاری کارشناسان  آموزشی دانشکده‌ها و ستاد و نیز کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی و کارشناسان آزمایشگاه ها تا اطلاع ثانوی لغو میگردد.
ساعت کار دانشگاه الزهرا نیز از امروز تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ است.
انتهای پیام

source