فهرستی از واژه‌هایی را می‌خوانیم که توسط ابوریحان بیرونی ساخته و معادل‌سازی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی این فهرست را به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی (۱۳ شهریورماه) به شرحی که در پی می‌آید منتشر کرده است:
«برخ: پاره، قسمت 
ستاره‌یاب: اصطرلاب 
آتش‌بار: صاعقه 
بهارگاه: فصل بهار 
تیزنگر: دقیق‌النظر 
بسیارپهلو: کثیرالاضلاع
نیم‌اسب: برج قوس (آذر)
سال آفتاب: سال شمسی
ستاره بادنبال: ستاره ذوذنب
سال ماه، سال ماهتاب: سال قمری
راست‌پای: متساوی‌الساقین
ببالا: مستطیل (مانند «ب» در بخرد)»
انتهای پیام

source