دبیر کارگروه آموزش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی به ضرورت رسیدن به استانداردهای بین المللی دستاوردهای حوزه علوم شناختی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دکتر محمود تلخابی گفت: پیشرفت در حوزه آموزش و پرورش شناختی می بایست همراه با دیگر حوزه های شناختی صورت پذیرد و تحولات مربوط به حوزه میان رشته ای علوم شناختی رابطه این علم با دیگر علوم مرتبط را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی برقراری پیوند عمیق و تاثیرگذار میان علوم شناختی و علوم تربیتی و ترویج تفکر میان رشته ای بین پژوهشگران این حوزه را امری ضروری دانست و گفت: حوزه آموزش و شناخت، حوزه ای بسیار جدید در دنیا است؛ تربیت و ارتقاء دانش و مهارت پژوهشگران در مطالعات شناختی، آشنایی با مسائل جدی این حوزه و رسیدن به یک استاندارد بین المللی در تولیدات پژوهشی و تحقیقی حیاتی است و نتایج این مطالعات می بایست برای استفاده دست اندرکاران و محققان از طریق رویدادهای علمی و رسانه های اجتماعی در اختیار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برقراری تعاملات در سطوح مختلف، از جمله حمایت از رویدادهای آموزشی از قبیل کارگاه های آموزشی، سمپوزیوم ها، وبینارها برای آشنایی جامعه آموزشی، دست اندکاران، مدیران، معلمان با آموزه های این حوزه در دستور کار قرار دارد.
تلخابی گفت: بخشی از فعالیت های کارگروه آموزش شناختی ستاد در جهت پیگیری این مسائل در مناطق مختلف کشور است و بخش دیگر فعالیت ها نیز به صورت کتب، مستندات و راهنماهای آموزشی و رویداد هایی برای مدارس و دانشگاه ها است.
این پژوهشگر افزود: فعالیت حوزه آموزش و شناخت دارای دو جریان اصلی است که می تواند معطوف به برنامه های رسمی آموزش و پرورش از طراحی کتاب درسی تا نظام برنامه درسی، تربیت معلم و حتی فضاهای آموزشی باشد که تمامی این موارد تحت تاثیر دستاوردهای مطالعات شناختی، مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source