ایسنا/قم کارگاه مهارت‌های زندگی با موضوع «مهارت خودآگاهی»به همت جهاد دانشگاهی شعبه علوم پزشکی قم و همکاری اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
به گزارش ایسنا، کارگاه مهارت‌های زندگی با عنوان “مهارت خودآگاهی” با حضور دکتر عابدین ثقفی پور مدیر دانشجویی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم و همکاران اداره امور خوابگاه‌ها در سالن جلسات خوابگاه دختران کوثر برگزار شد.
شایان ذکر است که این کارگاه که به همت جهاد دانشگاهی شعبه علوم پزشکی قم و اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف بهبود عملکرد کارمندان اداره خوابگاه‌ها در روابط بین فردی و پیشرفت ناظم و ناظمه های خوابگاه برگزار شد با تدریس خانم بلشلی همراه بود.
همچنین مقرر شد این کارگاه در جهت بهبود عملکرد کارمندان اداره امور خوابگاه در روابط بین فردی چهارشنبه‌های هر هفته انجام و برگزار شود.
انتهای پیام

source