یک نرم افزار خودکار آمریکایی که برای اسکن کردن درخواست‌های کار متقاضیان طراحی شده به علت نقص فنی میلیون‌ها درخواست درست را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این نرم افزار به شناسایی و ثبت درخواست‌های کار در آمریکا کمک می‌کند و بررسی‌های دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که استفاده از آن توسط مدیران شرکت‌ها و مؤسسات برای شناسایی متقاضیان مناسب اشتباه است، زیرا نرم افزار یادشده به اشتباه میلیون‌ها متقاضی مناسب را کنار می‌گذارد. نام این نرم افزار افشا نشده است.
نکته نگران کننده این است که نرم افزارهای کاریابی توسط ۷۵ درصد از کارفرمایان در آمریکا برای یافتن کارمند مناسب به کار می‌رود. استفاده از این نرم افزارها در میان ۵۰۰ شرکت برتر فهرست فورچون به ۹۹ درصد می‌رسد و لذا ضعف نرم افزارهای مذکور برای بسیاری از مردم جویای کار مشکل ایجاد می‌کند.
نرم افزارهای یادشده از معیارهای به شدت ساده اندیشانه ای برای جدا کردن متقاضیان خوب و بد استفاده می‌کنند و به عنوان مثال تمامی افرادی را که بیش از شش ماه بین دو فرصت شغلی آنها فاصله شده باشد را کنار می‌گذارند، حتی اگر علت این امر، شکست در یافتن فرصت شغلی تازه علیرغم تلاش فراوان، بیماری و حاملگی آنها باشد.
بازار نرم افزارها و فناوری‌های کاریابی در جهان در سال ۲۰۱۷ ارزشی برابر با ۱.۷۵ میلیارد دلار داشته که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و لذا ضروری است برای اصلاح نرم افزارهای مذکور به طور جدی تلاش شود. نکته جالب اینکه بر اساس این بررسی ۹۰ درصد کارفرمایان می‌دانند نرم افزارهای کاریابی دارای خطاهای قابل توجهی هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source