تاکنون بیش از ۶۵۰۰ دوز واکسن در نخستین مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی در واحد علوم پزشکی تهران تزریق شده است.
به گزارش ایسنا، امیر للـه‌گانی، مدیر درمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: همانطور که در خبرها اعلام شد، در راستای مسئولیت اجتماعی این سازمان، نخستین مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی در واحد علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرده است.
مدیر درمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تأکید کرد: این مرکز که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز بهداشت جنوب فعالیت می‌کند، ظرفیتی بالغ بر تزریق ۴۰۰ دوز واکسن در روز را دارد و تاکنون هموطنان از طریق این مجموعه بالغ بر ۶۵۰۰ دوز واکسن دریافت کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، لله‌گانی افزود: جهاد دانشگاهی مستقیما مسئولیتی در زمینه واکسیناسیون ندارد، اما با توجه به شرایط کنونی کشور اعلام آمادگی کردیم تا در این امر مهم به سیستم بهداشت و درمان کشور کمک کنیم و امیدواریم که با سرعت گرفتن واردات واکسن به کشور، شاهد کاهش فوت هموطنان خود باشیم.

انتهای پیام

source