این روزها که به آغاز سال تحصیلی نزدیک می‌شویم، نگرانی از خطرات حضور دانش‌آموزان و معلمان در کلاس‌های درس افزایش یافته است. در سوی دیگرِ دنیا یعنی در بریتانیا که درصد بالایی از جمعیتش را علیه کرونا واکسینه کرده، اتحادیه‌های کارکنان مدارس، کمپینی برای ایجاد تهویه مناسب و بهتر در کلاس‌های درس به راه انداختند و همین مساله موجب شده دولت بریتانیا تصمیمات جدیدی در این رابطه اتخاذ کند.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر و گوینده: آرام توکلی

source