ایسنا/قم رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه تنها داروهایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند و در دستورالعمل های وزارت بهداشت وجود دارند، صلاحیت تجویز برای مردم را دارند و سایر دارو ها مورد تایید وزارت بهداشت نیستند، لذا افرادی که دارای تخصص درمانی نیستند به هیچ عنوان واحد حوزه درمان ویروس کرونا نشوند و در حق مردم ظلم نکنند.
دکتر محمدرضا قدیر در گفت و گو با ایسنا در خصوص مدعیان طب سنتی بیان کرد: علم هیچ رقیبی به جز خود علم ندارد و جایگاه های غیر علمی به دلیل غیرقابل تایید بودن، هیچگاه رقیبی برای علم پزشکی محسوب نمی شوند.
وی افزود: تنها علومی برای درمان بیماری ها قابل تایید هستند که آکادمیک، مستند و مبتنی بر پایه علمی و پژوهشی باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهارکرد: متاسفانه هم اکنون افراد زیادی را در اورژانس و بخش مراقبت های ویژه می بینیم که از همین تجویزات استفاده کرده اند و نه تنها مشکل شان حل نشده بلکه کار آنها به بیمارستان افتاده است. این نوع تجویز دارو بدون هیچ پشتوانه علمی ظلم به مردم است.
قدیر از وجود اداره کل طب سنتی و ایرانی در وزرات بهداشت خبر داد و متذکر شد: این نوع طب که مستقیما تحت نظر و حمایت وزارت بهداشت است، علمی و قابل تایید است.
وی با بیان اینکه تنها داروهایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند و در دستورالعمل های وزارت بهداشت وجود دارند، صلاحیت تجویز برای مردم را دارند و سایر داروها مورد تایید وزارت بهداشت نیستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه تصریح کرد: افرادی که دارای تخصص درمانی نیستند به هیچ عنوان واحد حوزه درمان ویروس کرونا نشوند و در حق مردم ظلم نکنند.
انتهای پیام

source