صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از ۱۰ پروژه حوزه انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم ها حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی از ۱۰ طرح پژوهشی محققان پیرو عضویتش در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی حمایت می‌کند.
این اقدام با هدف ارتقا پژوهش های مرتبط با موضوعات فعالیت یاسا و افزایش مشارکت پژوهشگران ایرانی در فعالیت های این موسسه انجام می‌شود.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در قالب این فراخوان از ۱۰ طرح پژوهشی تا سقف ۵ میلیارد ریال حمایت می کند. انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم ها حوزه های اولویت در این فراخوان است.
یاسا موسسه ای پژوهشی و مستقل است که ۲۴ کشور از سراسر جهان در آن عضویت دارند. این موسسه در خصوص مسائلی پژوهش می کند که کلان تر و پیچیده تر از آن است که توسط یک کشور یا یک حوزه علمی قابل حل باشند. هدف از انجام پژوهش های یاسا رسیدن به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در خصوص این گونه مسایل پیچیده و کلان است.
فعالیت های علمی یاسا در چارچوب ۷ گروه پژوهشی انجام می‌شود که هر یک بر اولویتی خاص تمرکز دارند و توسط تیمی از دانشمندان برتر کشورهای عضو هدایت می شود. در طول پنجاه سال گذشته، این گروه ها علاوه بر انجام پژوهش های پیشرو؛ با هدف رویارویی با چالش های جهانی، منطقه ای و ملی؛ اقدام به ایجاد پایگاه های داده، مدل ها و ابزارهای پژوهشی کرده اند که در دسترس پژوهشگران کشورهای عضو قرار داد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source