شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سیاست‌های آموزشی دانشجویان این دانشگاه برای سال تحصیلی جاری را مصوب کرد.
به گزارش ایسنا، شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این دانشگاه برای آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در خصوص فعالیت دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان مصوب کرد.
بر این اساس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشکده‌های تابعه خواسته است تا نسبت به برنامه ریزی حضور دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بر اساس اصول اعلام شده اقدام کنند. در نتیجه مصوب شد:
برنامه ریزی اجرای کلاس‌های آموزشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی براساس نظام Blended(حضوری – مجازی ) باشد. 
 کلاس‌های مقاطع تحصیلی Ph.D و کارشناسی ارشد برای دانشجویان ساکن تهران که نیاز به خوابگاه ندارند، به صورت حضوری باشد و دانشجویان ساکن سایر استان‌ها به صورت مجازی در کلاس ها شرکت کنند.
کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی در گروه‌های کوچک و به صورت حضوری برگزار شود. کلاس‌های تئوری کلیه مقاطع تحصیلی به صورت مجازی و در بستر سامانه نوید دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شود. 
همچنین با توجه به این موضوع که در حال حاضر ۳۰درصد ظرفیت۳۸۰۰ نفری خوابگاه‌های دانشگاه مورد استفاده است، برنامه ریزی حضور دانشجویان به صورتی انجام شود که تا قبل از انجام واکسیناسیون کامل دانشجویان، اعضای هیات علمی و خانواده‌هایشان، ظرفیت حضور در خوابگاه افزایش نیابد. 
مصوبه اخیر هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر مشارکت فعال اعضای هیات علمی، دانشجویان و همکاران ستادی و دانشکده‌ها در انجام واکسیناسیون شهروندان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:
کلیه دانشکده‌های تابعه نسبت به بررسی امکان‌سنجی ایجاد پایگاه‌های واکسیناسیون در هماهنگی با معاونت امور بهداشتی دانشگاه اقدام فوری  کنند. 
درحال حاضر دانشکده علوم توانبخشی و مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین به عنوان پایگاه‌های واکسیناسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین هماهنگی‌های لازم جهت ایجاد پایگاه در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه نیز انجام شده است. 
انتهای پیام

source