در سال ۲۰۱۹ گوگل دو کارمند خود را به علت سازماندهی اعتراضاتی بر علیه این شرکت اخراج کرد. به دنبال شکایت این افراد، گوگل با یکی از آنها به تفاهم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این دو مهندس نرم افزار لورنس برلند و ربکا ریورز نام دارند و پس از اخراج آنها به طور گسترده شایع شد که علت این انتقام گیری گوگل به علت نقش آنها در سازماندهی اعتراضات کارکنان نسبت به سیاست‌های این شرکت بوده است.
در همان زمان انجمن ملی روابط کار آمریکا گوگل را به جاسوسی از این دو کارمند متهم کرد و اخراج آنها را غیرقانونی دانست.
گوگل در سال ۲۰۱۸ افزونه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های کارکنان خود طراحی کرده بود تا اگر کارمندی دعوتنامه ای تقویمی را برای بیش از ۱۰۰ نفر ارسال می‌کرد، گزارش این کار برای مدیران ارشد گوگل ارسال شود. هدف از این کار شناسایی معترضان به سیاست‌های گوگل و سازمان دهندگان این اعتراضات بود.
جزئیات توافق گوگل با برلند افشا نشده است. اما هیأت ملی روابط کار آمریکا این موضوع را تأیید کرده است. البته این توافق قضائی موجب نخواهد شد که هیأت یادشده تحقیقات خود در مورد برخی اخراج‌های دیگر از گوگل به علت اعتراض به سیاست‌های این شرکت را متوقف کند.
بخش زیادی از این اخراج‌ها ناشی از اعتراض به همکاری گوگل با اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source