در هفته گذشته استان‌های خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی با زلزله‌هایی بزرگتر از ۳ لرزیدند.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته جایزان استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶، میداود این استان با زمینلرزه ۳.۳، تسوج استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ و خور استان اصفهان با زلزله ۳.۹ لرزیدند.
جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است.
شنبه ۱۳ شهریور
در راور استان کرمان زلزله ۲.۵، در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۹، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، در سنخواست استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹ و در ماکو استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.
یکشنبه ۱۴ شهریور
در قلعه خواجه استان خوزستان زلزله ۲.۶، در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵، در اردکان استان فارس زلزله ۲.۸، در الوان استان خوزستان زلزله ۲.۹ و در تربت حیدریه استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ رخ داد.
جایزان استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در۲۹  کیلومتری جایزان، ۳۰ کیلومتری صیدون استان خوزستان و ۲۹ کیلومتری لیکک استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.
دوشنبه ۱۵ شهریور
میداود استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۷ کیلومتری میداود، ۲۹ کیلومتری جایزان و ۳۰ کیلومتری رامهرمز این استان گزارش شد.
خور استان اصفهان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۲۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۸۸ کیلومتری خور، ۹۷ کیلومتری فرخی استان اصفهان و ۹۴ کیلومتری عشق آباد استان خراسان جنوبی به ثبت رسید.
ساغند استان یزد زلزله ۲.۶، سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، قاسم آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ و راین استان کرمان زلزله ۲.۶ را تجربه کردند.
سه شنبه ۱۶ شهریور
در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۸، در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۸ و در نهبندان استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶ رخ داد.
چهارشنبه ۱۷ شهریور
در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، در کلوانق استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ و در گندمان استان چهار محال وبختیاری زلزله ۲.۵ گزارش شد.
پنج شنبه ۱۸ شهریور
در تسوج استان آذربایجان شرقی بعد از ثبت زلزله ۲.۸، زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و مرکز آن در ۱۸ کیلومتری تسوج و ۳۲ کیلومتری کشکسرای استان آذربایجان شرقی و ۲۷ کیلومتری خوی استان آذربایجان غربی بوده است.
در وایقان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
جمعه ۱۹ شهریور
بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸، قاسم آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۹، ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹ را تجربه کردند.
انتهای پیام

source