کاوشگر استقامت تاکنون ۲ نمونه از یک تخته سنگ مریخی جمع آوری کرده است. این نمونه ها در لوله های تیتانیومی ذخیره شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کاوشگر استقامت ناسا فرایند جمع آوری نمونه از مریخ را آغاز کرده است. این کاوشگر که با هدف جستجوی نشانه‌هایی از حیات به سیاره سرخ ارسال شده، دو مأموریت جمع آوری نمونه را در هفته قبل با موفقیت انجام داده است. دومین مأموریت جمع آوری نمونه روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شده است.
هر دو نمونه از یک تخته سنگ به نام «روچت» جمع آوری شده‌اند.
ناسا ۲ نمونه از مریخ جمع آوری کرد
میناکشی وادهوا یکی از محققان پروژه بازگردندان نمونه از مریخ ناسا می‌گوید: این یک دستاورد تاریخی است. طی چند دهه گذشته در جامعه علمی، همیشه بحث و گفتگوهایی درباره ارسال نمونه از مریخ به زمین می‌شد و اکنون این امر به واقعیت تبدیل می‌شود. این نمونه‌های جمع آوری شده از زیر سطح سیاره، در حقیقت بخشی از چند ده نمونه‌ای است که کاوشگر استقامت جمع آوری خواهد کرد.
به نوشته دیلی میل این نمونه‌ها در لوله‌هایی از جنس تیتانیوم ذخیره شدند. قرار است در آینده سازمان فضایی اروپا و ناسا مأموریتی مشترک برای بازگرداندن این نمونه‌ها به زمین انجام دهند.
این درحالی است که نخستین تلاش برای جمع آوری نمونه از سنگ مریخ با شکست روبرو شد. طی مأموریت مذکور سوراخی در سنگ مریخی حفر شد اما لوله جمع آوری نمونه خالی ماند. محققان به این نتیجه رسیدند که سنگ خرد شده طی حفر سوراخ به خاک نرم تبدیل شده است.
استقامت ۴۳ لوله تیتانیومی برای جمع آوری نمونه همراه خود دارد و اکنون در منطقه Jezero Crater مشغول گشت زنی است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source