مرکز نوآوری و فناوری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد و دانشگاه الشام ظرف مدت سه ماه راه اندازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیرو تفاهم نامه منعقد شده در سال ۲۰۱۹، دو طرف برنامه مشترک اجرایی با زمان بندی مشخص را امضا کردند که طی آن ظرف مدت سه ماه مرکز نوآوری و فناوری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد و دانشگاه الشام ایجاد خواهد شد.

این مرکز دارای دو دفتر در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد در تهران و در دانشگاه الشام در دمشق خواهد بود و بناست تا در زمینه های فناوری های پزشکی، داروسازی، آی تی و آی سی تی فعالیت کند.

هدف از تاسیس این مرکز حمایت از پروژه های فناورانه مشترک بین دانشجویان و اساتید دو دانشگاه و کمک به تجاری سازی آن ها در بازار منطقه است.

به نقل از دانشگاه آزاد، این برنامه اجرایی توسط دکتر شریف اشقر رییس دانشگاه شام و دکتر محمد جواد صدری مهر مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد امضا شد.
انتهای پیام

source