در ادامه اجرای طرح واکسیناسیون سراسری علیه کرونا، تزریق واکسن کووید-۱۹ برای دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه فردوسی مشهد، از شنبه (۲۰ شهریور) آغاز شد. مرکز مربوط به این مرحله از واکسیناسیون، در سالن ورزشی شهید جوانمرد قصاب در دانشگاه آزاد واحد مشهد واقع شده است.
تصویربردار و تدوینگر: محسن اسماعیل‌زاده

source