مهلت انتخاب واحد دانشجویان شهید بهشتی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ امروز دوشنبه ۲۲ شهریور پایان می یابد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ انتخاب واحد دانشجویان شهید بهشتی امروز ۲۲ شهریور ماه سال جاری پایان می یابد و کلاس های آموزشی دانشجویان از روز شنبه ۲۷ شهریور آغاز می شود.
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در روزهای شنبه و یکشنبه ۳ و ۴ مهر ماه می توانند نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند. کلاس های نیم سال اول تحصیلی این دانشجویان نیز روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه پایان می پذیرد.
امتحانات دانشجویان شهید بهشتی برای نیم سال اول تحصیلی از روز شنبه ۱۸ دی آغاز می شود و تا روز چهارشنبه ۲۹ این ماه ادامه دارد.
دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرده است، دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام با تاخیر می نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
همچنین دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که داری بدهی مالی هستند باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی لازم را انجام دهند، در غیر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد برای آنها میسر نیست.
آن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعلام شده، کاربرگ نظرسنجی اساتید را تکمیل ننموده اند، نیز در آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود.
بر اساس اعلام دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده، بدون کسب اجازه از دانشگاه ثبتنام و انتخاب واحد ننمایند، منصرف از تحصیل محسوب میشوند و اجازه ادامه تحصیل ندارند.
دانشجویان، مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین شده در آئین نامه های آموزشی (برحسب سال ورود و مقطع) نیستند، مگر به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو که این موضوع نیز باید به تائید گروه، واحد آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه برسد.
انتهای پیام

source