روز گذشته دو فضانورد بیش از ۶ ساعت پیاده روی فضایی انجام دادند تا ایستگاه فضایی بین المللی را برای نصب پنل های خورشیدی جدید آماده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، توماس پسکه فضانورد آژانس فضایی اروپا و آکیهیکو هوشیده فضانورد ژاپنی برای ارتقای پنل‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی یک راهپیمایی فضایی انجام دادند.
طبق توئیت های ناسا این پیاده روی فضایی ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه طول کشید. طی این عملیات، هوشیده و پسکه یک کیت اصلاحی یا براکت های پشتیبان نصب کردند تا بخش خارجی ایستگاه فضایی بین المللی را برای مأموریت آتی نصب پنل‌های خورشیدی آماده کنند.
همچنین آنها علاوه بر انجام تمام وظایف محوله، بخشی از هوابند ایستگاه فضایی بین المللی را نیز عوض کردند.
هنگامیکه پنل‌های خورشیدی جدید به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شوند، کیت اصلاحی مذکور به فضانوردان کمک می‌کند تا پنل‌های خورشیدی نسل جدید را نصب کنند.
این پنل‌های خورشیدی به ارتقای کانال‌های برق ایستگاه فضایی بین المللی کمک می‌کند.
پنل‌های خورشیدی فعلی نصب شده روی ایستگاه فضایی بین المللی هنوز فعال هستند. البته آنها به مدت ۲۰ سال برق برای این سازه فراهم کرده‌اند و اکنون نشانه‌هایی از فرسودگی در آنها دیده می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source