مهلت تمدید شده دفاع از پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده، ۳۱ ماه جاری پایان می یابد.
به گزارش ایسنا، مهلت تمدید شده دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده پایان می یابد.
دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرده بود؛ با توجه به  شرایط حاصل از اوج همه‌گیری کووید ۱۹ و با هدف مساعدت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برای حل مشکل آن گروه از دانشجویانی که در مرحله دفاع قرار دارند، مهلت دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری هفته آینده ۳۱ شهریور پایان می یابد.
همچنین مهلت برگزاری ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی نیز تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ادامه دارد.
انتهای پیام

source